Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Biudžetinė įstaiga

Naujoji g. 48, LT-62381 Alytus
Tel./faks. (8-315) 214 38
El. paštas info@alytausrajonovsb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre,
Kodas 301785539norway_grants_programos_zenklas_jpg.jpg

pirmas.jpg

sveika_mokykla_230x200.jpg

PasirasykInternetu_190x118__2_.gif

arsa_logo_header.jpg

svsba.jpg

ULAC.jpg

/ GYVENTOJŲ SVEIKATA / Mokyklinio amžiaus vaikų sveikata

2017-06-23

Alytaus rajono moksleivių sergamumas 2017 m. sausio–birželio mėnesiais

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai kiekvieną pusmetį renka ir analizuoja moksleivių į mokyklas pristatytas sveikatos pažymas. Surinkti duomenys teikiami biurui, kur paruošiama bendra mokinių sergamumo analizė padedanti įvertinti vaikų sveikatos būklę ir jos pakyčius. Mokyklose dirbantiems sveikatos specialistams analizė padeda kryptingiau planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą, stiprinant  bei saugant visos mokyklos bendruomenės sveikatą.


Analizės duomenys teigia, kad 2017 metų sausio–birželio mėnesiais sirgo 951 Alytaus rajono ugdymo įstaigose besimokantis moksleivis, t. y. daugiau nei pusė 53,7 proc. visų 0–12 kl. moksleivių.


Didžiausią dalį (63 proc.) visų ligų struktūroje sudarė kvėpavimo sistemos sutrikimai, kurie nustatyti 744-iems moksleiviams, 40-čiai daugiau nei 2016 m. sausio–birželio mėnesiais. 


Norėdami išsamiau susipažinti su moksleivių sergamumo duomenimis, spauskite ČIA

2017-02-20

Alytaus rajono moksleivių sveikata 2016–2017 m. m.

 Visiškai sveikų vaikų Lietuvoje mažėja. Dažnas pradinukas vos pradėjęs lankyti mokyklą jau skundžiasi suprastėjusia rega, greitu nuovargiu, pilvo ar galvos skausmu.


Kaip ir kasmet, vaikų sveikatos pokyčius stebi ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, analizuojantys į mokyklas pristatytus vaiko sveikatos pažymėjimus. Šių duomenų analizė suteikia galimybę įvertinti, kaip kinta moksleivių sveikata ir kokios problemos yra dažniausios. Džiugu, kad prievolė periodiškai tikrintis sveikatą, pagaliau davė laukiamų rezultatų: šiais mokslo metais trūko vos poros procentų, kad sveikatą pasitikrinę būtų visi Alytaus rajono moksleiviai. Neramina faktas, kad visiškai sveikų moksleivių dalis yra tik kiek didesnė nei 50 proc. (54 proc.). Kitiems mokyklinio amžiaus vaikams buvo nustatytas bent vienas sveikatos sutrikimas, tarp kurių dažniausi – sutrikusi rega ir netaisyklinga laikysena.

daugiau informacijos ...

2016-03-10

Moksleivių sergamumas 2015 rugsėjo-gruodžio mėnesiais

2015 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais sirgo 44 proc. visų Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių moksleivių, iš kurių beveik trečdalis sirgo daugiau negu vieną kartą.


Visose amžiaus grupėse labiausiai vyravo kvėpavimo sistemos ligos,kuriomis sirgo 493 Alytaus rajono moksleiviai. Lyginant su praėjusiais metais,  šiemet šių ligų registruota net 87-omis mažiau, t. y. – 729. 7. Didžiausią dalį, t. y. net 87 proc. visų kvėpavimo sistemos ligų sudarė moksleivių sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis.


Detalią analizę rasite ČIA

2015-12-08

2015 metų moksleivių sveikatos žinių testo analizė

Siekiant įvertinti Alytaus rajono ugdymo įstaigose vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos veiksmingumą, biuras jau ketvirtus metus iš eilės rengia 5 ir 9 klasių moksleivių sveikatos žinių patikrą (testą).


Remiantis moksleivių sveikatos ugdymo modeliu (Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata, 2012), žinojimas, kaip išsaugoti sveikatą, yra vienas pamatinių veiksnių, kuris formuoja vaiko supratimą apie sveikos gyvensenos poreikį ir naudą organizmui.

daugiau informacijos ...

2015-11-30

Moksleivių sveikatos būklė 2015-2016 mokslo metais

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir Higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. moksleiviai mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurioje pateikiama informacija apie moksleivių profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.


Vadovaujantis pateiktais duomenimis, atliekama vaikų sergamumo analizė, kuri svarbi norint tikslingai vykdyti profilaktines sveikatos stiprinimo priemones, parinkti atitinkamus visuomenės sveikatos mokymo metodus, įvertinti jau vykdomos veiklos efektyvumą.

daugiau informacijos ...

2015-08-31

Alytaus rajono moksleivių sergamumas 2015 metų sausio–birželio mėnesiais

Analizuojant moksleivių sergamumą 2015 m. sausio–birželio mėnesiais, paaiškėjo, jog bent vieną kartą analizuojamu laikotarpiu pamokas praleido daugiau nei pusė (55,4 roc.) Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių moksleivių. Lyginant su praėjusių metų tokiu pat laikotarpiu, praleidusiųjų pamokas dėl ligos padaugėjo 10-čia procentų.

1. Daugiausiai 2015 metų sausio–birželio mėnesiais sirgo pradinių klasių moksleiviai, nors ankstesniais metais labiausiai sirgo 5–8 kl. vaikai. Beveik 62 proc. jauniausio amžiaus vaikų pamokas praleido dėl sveikatos sutrikimų. Atspariausi ligoms buvo vyriausieji  (9–12 kl.) Alytaus rajono moksleiviai.

Analizę rasite čia

2014-08-18

Alytaus rajono moksleivių sergamumas 2014 sausio-birželio mėnesiais

Atlikus moksleivių sergamumo analizę paaiškėjo, kad 2014 metų sausio–birželio mėnesiais sirgo 49,6 proc. visų Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių moksleivių. Beveik pusė sirgusiųjų sirgo daugiau negu vieną kartą.

Bendras moksleivių sergamumas 2013–2014 mokslo metų antrąjį pusmetį neženkliai sumažėjo lyginant su praėjusių metų tuo pat laikotarpiu.

Detalią analizę rasite čia:

2014-01-20

Alytaus rajono moksleivių sveikatos būklė 2013–2014 m. m. pradžioje

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. moksleiviai mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurioje pateikiama informacija apie moksleivių profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.


Vadovaujantis pateiktais duomenimis, Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras atlieka vaikų sergamumo analizę, kuri svarbi norint tikslingai vykdyti profilaktines sveikatos stiprinimo priemones, parinkti atitinkamus visuomenės sveikatos mokymo metodus, įvertinti jau vykdomos veiklos efektyvumą.

daugiau informacijos ...

2013-08-27

Alytaus rajono moksleivių sergamumas 2013 m. sausio - birželio mėnesiais

DSCN0075.JPGMoksleivių sergamumo už 2013 m. sausio – birželio mėnesių laikotarpį analizė rodo, kad bent vieną kartą pamokas dėl ligos  (analizuotos tik gydytojo pažymos, kurios pristatomos po ligos) šiuo laikotarpiu praleido 51,1 proc. moksleivių. Antrą 2012 – 2013 mokslo metų pusmetį sirgo beveik 9 proc. daugiau moksleivių negu pirmąjį mokslo metų pusmetį, t.y. 2012 m. rugsėjo - gruodžio mėnesių laikotarpiu. Palyginus moksleivių sergamumą su atitinkamu 2012 m. sausio – birželio mėnesių laikotarpiu, 2013 m. moksleivių sergamumo rodikliai išaugo: 1000 moksleivių sausio – birželio mėnesiais teko 510,7 susirgimo (2012 m. – 361,7).

daugiau informacijos ...

2013-01-14

Rajono moksleivių sergamumas 2012 metų rugsėjo - gruodžio mėnesių laikotarpiu

2012 metų rugsėjo - gruodžio mėnesiais sirgo 42,4 proc. Alytaus rajono moksleivių.  Tai beveik 3 proc. daugiau sirgusių moksleivių negu tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais. Trečdalis sirgusių moksleivių sirgo daugiau negu vieną kartą. Moksleivių sergamumas 2012 m. pirmą pusmetį visose amžiaus grupėse buvo didesnis negu tuo pačiu laikotarpiu 2011 m. Vertinant sergamumą pagal klases, mažiausių (0-4 klasių) ir vyriausių (9-12 klasių) moksleivių sergamumas buvo panašus (sirgo apie 43 proc. šių grupių vaikų), šiek tiek mažesnis sirgusių vaikų skaičius buvo užregistruotas 5-8 klasėse - sirgę moksleiviai sudarė 41,7 proc. bendro 5-8 klasių vaikų skaičiaus.


daugiau informacijos ...

2012-12-05

Alytaus rajono moksleivių sveikata 2012–2013 mokslo metais

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais moksleiviai kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 patvirtintą statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a, kurioje pateikiama informacija apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Moksleivių, pasitikrinusių sveikatą, procentinė dalis kasmet svyruoja: tai didėja, tai šiek tiek sumažėja. 2012 m., lyginant su 2011 metais, moksleivių pasitikrinusių sveikatą padaugėjo 1,4 proc. (pernai sveikatą pasitikrino 91,7 proc. Alytaus rajono moksleivių, 2012 m. – 93,1 proc.). 2012 metais sumažėjo moksleivių, turinčių sutrikimų, skaičius: nuo 964 (43,4 proc.) iki 850 (40,9 proc.).

daugiau informacijos ...

2012-04-13

Praėjusį mokslo metų pusmetį daugiausiai sirgo vyresnių klasių moksleiviai

Praėjusio mokslo metų pusmečio moksleivių sergamumo analizės duomenys parodė, kad rugsėjo-gruodžio mėnesiais pamokas dėl ligos praleido du trečdaliai Alytaus rajono moksleivių. Daugiausiai sirgo vyresniųjų (9-12) klasių moksleiviai. Visose amžiaus grupėse labiausiai vyravo kvėpavimo sistemos ligos.

daugiau informacijos ...

2012-01-26

Sveikiausi - vyriausi moksleiviai

Alytaus rajono vaikų sveikatos rodikliai rodo, jog sveikiausi Alytaus rajono mokyklose yra vyriausiųjų (9-12 ir gimnazijos) klasių moksleiviai. Daugiausiai sveikatos sutrikimų, tenkančių 1000 – čiui moksleivių, turi 5-8 klasių moksleiviai. Jie dažniausiai iš visų klasių skundžiasi skeleto - raumenų sistemos ligomis, kvėpavimo sutrikimais, endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis bei virškinimo sistemos ligomis.

daugiau informacijos ...

2010-10-27

Vaikų sveikata didele dalimi priklauso nuo mūsų

profilaktika_2_1.jpg

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. į mokyklą pristatoma vaiko sveikatos pažyma (forma NR. 027-1/0), kurioje gydytojai patikrinę vaikų sveikatą, surašo sveikatos sutrikimus (jei jų yra), teikia rekomendacijas arba nurodo, kad moksleivis yra sveikas ir pasiruošęs mokyklai. Visuomenės sveikatos specialistai pažymas surenka ir paruošia duomenų apdorojimui.

daugiau informacijos ...

2009-11-03

Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių vaikų sveikatos būklės 2009–2010 mokslo metų analizė

Pasaulio sveikatos organizacija apibūdina sveikatą kaip fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę, o ne tik ligų ar negalavimų nebuvimą. Didžiausią įtaką sveikatai turi gyvensena ir elgsena, genetiniai ir biologiniai veiksniai, aplinka, sveikatos priežiūra. Mokinių sveikatos skirtumus sąlygoja socialinės ir ekonominės sąlygos (netinkamas būstas, stresas, skurdas, užterštumas, socialinės paramos stygius), gyvensenos ypatumai (rūkymas, mityba, fizinis aktyvumas). Šią lengvai pažeidžiamą visuomenės jungtį būtina nuolat stebėti, vertinti ir žinoma suteikti jiems reikiamų žinių ir įgūdžių. Būtent todėl, kiekvienais metais atliekama sveikatos pažymų duomenų analizė, kuri nukreipia visuomenės sveikatos specialistus veikti reikiama linkme.

daugiau informacijos ...


Puslapis: