Specialisto
vardas, pavardė

Aptarnaujama ugdymo įstaiga

Specialisto kontaktai

Karolina Matukynienė Daugų Vlado Mirono gimnazija:
Alovės pagrindinio ugdymo skyrius;
Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius;
Daugų ikimokyklinis skyrius;
Venciūnų ikimokyklinis skyrius;
Daugų technologijos ir verslo mokykla.
Kont. tel. 8 315 21438

El. paštas karolina.matukyniene@alytausrajonovsb.lt

Sandra Matulionytė  Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus gimnazija:
Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius;
Pivašiūnų gimnazija.
Kont. tel. 8 627 59721

El. paštas sandra.matulionyte@alytausrajonovsb.lt

 Agnė Goštautienė Simno gimnazija:
Simno ikimokyklinis skyrius.
Simno žemės ūkio mokykla;
Simno specialioji mokykla.
Kont. tel. 8 615 31433

El. paštas agne.gostautiene@alytausrajonovsb.lt

Jolanta Jakubauskienė Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose
Aušrinė

Galkevičienė

Miroslavo gimnazija:
Kumečių pagrindinio ugdymo skyrius.
Kont. tel. 8 622 54717

El. paštas ausrine.galkeviciene@alytausrajonovsb.lt

 

Jolita Junevičienė Butrimonių gimnazija:
Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius;
Butrimonių ikimokyklinis skyrius.
Kont. tel. 8 652 57120

El. paštas jolita.juneviciene@alytausrajonovsb.lt

Algimantas Kitrys Psichologas Kont. tel. 8 610 39017

El. paštas algimantas.kitrys@alytausrajonovsb.lt

Dovilė Rimašauskienė Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose