Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras, kaip partneris, kartu su Lazdijų rajono ir Druskininkų sveikatos biurais bei Kalvarijos savivaldybės administracija pradėjo vykdyti projektą “Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse”, finansuojamą iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“.

Projekto įgyvendinimui yra numatyta skirti iki 249 546,61 EUR. Įgyvendinus projektą naudą pajus 35 šių keturių savivaldybių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir mokiniai, nes projekto metu mokyklų sveikatos kabinetai bus atnaujinti ir pritaikyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Visus kabinetus yra numatyta aprūpinti pagrindinėmis priemonėmis, o 26 sveikatos kabinetuose yra numatyta atlikti ir paprastojo remonto darbus.

Gegužės 26 d. Lazdijuose įvyko projekto įgyvendinimo pradžios konferencija. Sveikindamas projekto vykdytojus, svečius ir kitus konferencijos dalyvius Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pasidžiaugė, kad pavyko kaimynines savivaldybes suburti vaikų sveikatos labui ir prisipažino, jog nė akimirką nesuabejojo projekto poreikiu ir nauda. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė pabrėžė, kad tarp projekto partnerių jaučiama darna ir pozityvumas, kuris padeda sėkmingai įgyvendinti projektus. Renginio metu apie projekto naudą kalbėjo visų partnerių atstovai, kurie akcentavo, kad siekiant kokybiškai, šiuolaikiškai ir efektyviai teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ugdymo įstaigose būtina sveikatos kabinetus atnaujinti ir aprūpinti būtinomis priemonėmis.

Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė konferencijoje skaitė pranešimą „Visuomenės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės Alytaus rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose“. Direktorė prisipažino, kad daugiau nei prieš dešimt metų, kuomet buvo įsteigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatai mokyklose, buvo pirmąja visuomenės sveikatos priežiūros specialiste pradėjusia darbą Alytaus rajone, todėl šių darbuotojų darbo specifiką ir darbinę aplinką puikiai žinanti. Jau ne vieneri metai sveikatos priežiūra ir sveikatos ugdymu mokyklose užsiimantys specialistai dirba visuomenės sveikatos biure. Biuro direktorė pasidžiaugė, kad paslaugų kokybė, vykdomi užsiėmimai ir kitos sveikatinančio pobūdžio veiklos yra kokybiškos, šiuolaikiškos ir ugdytiniams įdomios, tačiau pripažino apgailestaujanti, jog daugelio tinkamų priemonių mokyklose neįmanoma įgyvendinti dėl būtiniausių priemonių trūkumo. Įgyvendinus projektą Alytaus rajone bus atnaujinti ir visomis būtiniausiomis priemonėmis bus aprūpinti 7 bendrojo lavinimo mokyklų sveikatos kabinetai, 4 kabinetuose planuojama atlikti remonto darbus. Baigdama skaityti pranešimą direktorė neabejojo projekto nauda ir sėkme bei sau ir kitiems visuomenės sveikatos priežiūra užsiimantiems specialistams palinkėjo sveikatos ir kantrybės, nes mokyti gyventi sveikiau yra labai sunkus, bet galiausiai su kaupu sugrįžtantis darbas.