Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais jau įgyvendino daugiau kaip pusę projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 veiklų

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais (Lazdijų rajono, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurais, Kalvarijos savivaldybės administracija) įgyvendina projektą Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse“, pagal kurį projekto vykdytojo bei projekto partnerių veiklos teritorijoje esantys sveikatos kabinetai yra atnaujinami bei aprūpinami šių kabinetų veiklai reikalingomis priemonėmis.

Projekto įgyvendinimui yra skirta iki 249546,61 eurų, iš kurių iki 212114,62 eurų yra paramos ir iki 37431,99 eurų bendrojo finansavimo lėšos.Iki 2016 m. vasario pabaigos jau yra panaudota ir deklaruota 152156,30 eurų, tai yra daugiau nei 60 % visų projekto įgyvendinimui skirtų finansavimo lėšų.

Pagal jau pateiktus penkis mokėjimo prašymus yra deklaruotos projekte numatytų paprastojo remonto darbų išlaidos dvidešimt šešiuose sveikatos kabinetuose (iš viso – 36007,10 eurų tinkamų finansuoti išlaidų), taip pat baldų, kompiuterinės įrangos, biuro įrangos, visuomenės sveikatos rizikos veiksniams ir ugdymo įstaigos aplinkai įvertinti skirtų priemonių įsigijimo išlaidos visiems į projektą įtrauktiems 35 sveikatos kabinetams.

Naujomis priemonėmis aprūpinti sveikatos kabinetai jau pradėjo savo veikloje naudoti naujus darbo stalus, kėdes, nešiojamus stendus, širmas, interaktyvias lentas, spausdintuvus, kompiuterius, fotoaparatus, muzikinius centrus, svarstykles, kraujospūdžio matuoklius, termometrus, garso lygio matuoklius ir kitas priemones.

Projekto veiklų įgyvendinimą iki numatyta pabaigti iki 2016 m. balandžio 30 d. Projekto įgyvendinimas yra finansuojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ ir bendrojo finansavimo lėšomis.