Nauji Pivašiūnų bendruomenės „Pivašiūniškiai“ projektai skatina jos narių sportiškumą, aktyvumą bei prisideda prie šeimų gerovės

Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“ (toliau – bendruomenė) veikia nuo 2008 m. Šiuo metu bendruomenėje yra 33 nariai.
Pagrindinis bendruomenės tikslas formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius.
Nuo 2013 m. bendruomenės namuose veikia Pivašiūnų amatų centras (toliau – Amatų centras), o bendruomenė siekia gaivinti amatus, tradicijas ir vietos gyventojus įtraukti į amatų mokymus bei organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą. Bendruomenės nariai dažniausiai mėgsta lankytis lauko renginiuose prie Ilgio ežero. Dalis žmonių aktyviai puoselėja amatus, dalyvauja įvairiose mugėse pristato Pivašiūnų krašto kulinarinį ir etnokultūrinį paveldą.