Nauji Pivašiūnų bendruomenės „Pivašiūniškiai“  projektai skatina jos narių sportiškumą, aktyvumą  bei  prisideda prie šeimų gerovės

Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“ (toliau – bendruomenė)   veikia  nuo  2008 m. Šiuo metu bendruomenėje yra 33  nariai.

Pagrindinis  bendruomenės tikslas formuoti  bendruomeninio  gyvenimo tradicijas ir papročius.

Nuo 2013 m. bendruomenės namuose  veikia Pivašiūnų amatų centras (toliau – Amatų centras), o   bendruomenė  siekia  gaivinti amatus, tradicijas ir  vietos gyventojus įtraukti į amatų mokymus bei organizuoti kultūrinį  ir sportinį gyvenimą.  Bendruomenės  nariai  dažniausiai  mėgsta lankytis  lauko renginiuose prie Ilgio ežero. Dalis žmonių aktyviai puoselėja amatus,  dalyvauja įvairiose mugėse pristato Pivašiūnų  krašto kulinarinį ir etnokultūrinį paveldą.

Nuo 2013 m. bendruomenė ir Amatų centro darbuotojai  organizuoja tradicinį bendruomeninį  renginį ,,Amatą mokėsi – valgyti turėsi“ .

Kasmet bendruomenė kartu su Pivašiūnų seniūnija, gimnazija ir kultūros darbuotojais organizuoja tradicinį sportinį lauko  renginį.

Bendruomenė bendradarbiaudama su  Pivašiūnų amatų centru, Pivašiūnų seniūnija, gimnazija ir kitomis seniūnijos bendruomenėmis vasaros  metu organizuoja Joninių  ar Žolinių renginius  bei sukviečia   daug  žmonių ir jaunimo, kurie dalyvauja įvairiose renginių priemonėse, koncertuose, susipažįsta  su  amatais bei sportuoja.

Nors  Pivašiūnų kaime sparčiai mažėja gyventojų, tačiau kasmet aktyvūs bendruomenės nariai ir kaimyninės bendruomenės  vis  noriau įsitraukia į sporto veiklas. Panašaus pobūdžio tradiciniai lauko renginiai pritraukia  ne tik Pivašiūnų bendruomenės narius  bei kaimo gyventojus, bet  ir kraštiečius  gyvenančius kitose Lietuvos vietovėse.

Bendruomenė  visada ieško sprendimų kaip pagyvinti  bendruomeninį  gyvenimą, tad  rengia įvairius projektus ir nors ne visada lydi sėkmė, tačiau  šiemet kaip tik lydi sėkmė,  nes net trims projektams  bendruomenė yra gavusi finansavimą.  Nauji Pivašiūnų bendruomenės „Pivašiūniškiai“  projektai skatina jos narių sportiškumą, aktyvumą  bei  prisideda prie šeimų gerovės.

Daugiau informacijos apie projektą rasite Čia