Alytaus rajono savivaldybė į 2018 metus įžengė, kaip vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurios visos ugdymo įstaigos priimtos į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Tai paaiškėjo po gruodžio mėnesį vykusio mokyklų vertinimo dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla komisijos posėdžio.  Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis bendra dviejų ministerijų (Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos) komisija.

Didžioji dalis savivaldybės ugdymo įstaigų jau ne vienerius metus priklauso šiam tinklui ir 2017 metų pabaigoje sėkmingai atnaujino programas bei pratęsė narystę tinkle, kitų narystė tik prasidėjo.

Anot Dalios Kitavičienės, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės, nors šis rezultatas ir nereiškia, kad esame sveikiausi Lietuvoje, tačiau tai rodo, kad norime ir siekiame būti tokiais, esame pasiryžę veikti, kad būtume sveikesni.

Kaip teigia pamatiniai sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nuostatai, pagrindinis sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sudarant tam tinkamą aplinką. Sveikatą stiprinanti mokykla remiasi visumine (holistine) sveikatos samprata ir apima visus sveikatos aspektus: fizinį, psichinį, socialinį bei organizacinius, kurie labai priklauso nuo konkrečios mokyklos, jos bendruomenės narių supratimo, imlumo naujovėms bei laiko, per kurį šios naujovės bus priimtos ir praktiškai įdiegtos.

Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė, džiaugdamasi šiomis komisijos išvadomis, akcentavo, kad tai darnaus mokyklų ir sveikatos priežiūros specialistų darbo rezultatas, kurio pagrindinis tikslas – sveika, sveikoje aplinkoje sveikai gyventi norinti mokyklos bendruomenė ir pridūrė, kad kelias šio siekio link yra ilgas ir kupinas iššūkių, tačiau visada lengviau, kuomet visa mokyklos bendruomenė yra pasiryžusi eiti šiuo keliu.

Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro informacija