Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11-0004 įgyvendina projektą Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje.

Projekto pavadinimas: Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje.

Kodas: 08.4.2-ESFA-R-630-11-0004

Projekto tikslas – padidinti Alytaus rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.
Uždavinys – sumažinti sveikatos netolygumus Alytaus rajone, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą vietos gyventojams.
Rezultatai:

Alytaus rajono visuomenės poreikiams pritaikyti Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administracines patalpas;
Įsigyti automobilį ir padidinti Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų prieinamumą visiems tikslinės grupės gyventojams;
Įgyvendinti įvairias ugdomąsias priemones ir šitaip sumažinti žmonių abejingumą nelaimės ištiktiems asmenims ir padidinti žinias ir praktinius sugebėjimus teikiant pirmąją pagalbą;
Skatinti sveiką gyvenseną ir sveikatos stiprinimą.
Įgyvendinus projektą bus padidintas tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų.