Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11-0004 „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.