Net ir eksperimentinis pabandymas gali sugadinti gyvenimą

Paauglystėje kylantys emociniai sunkumai, nauji draugai, besikeičianti asmenybė, įvairios pagundos – iš ties „slidus“ kelias.  Dažnai, tai tampa pirmųjų kartų laikotarpiu, kuomet išbandoma pirmoji cigaretė, pirmasis alkoholio gurkšnis ar draugo pasiūlyti narkotikai. Siekiant užkirsti kelią priklausomybės atsiradimai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, būtina suteikti reikiamą pagalbą tik pradėjus ar pabandžius jas vartoti.

 

Ankstyvosios intervencijos programa. Kas tai?

Ankstyvosios intervencijos programa – tai pagalbos priemonės, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotines medžiagas jaunuoliams nuo 14 iki 21 metų amžiaus. Nustačius ar sužinojus, kad yra vartojamos psichoaktyvios medžiagos jaunuoliai gali būti įpareigoti arba savo iniciatyva pradėti dalyvavimą programoje. Užsiėmimų metu siekiama motyvuoti keisti savo elgesį, suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyvių medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis ir svarbiausia paskatinti jų nevartoti.

Kodėl būtent ši programa?

Dažnai jaunuoliai nemėgsta, kada suaugusieji bando pamokslauti, jais nepasitiki, bijo būti nesuprasti, neišklausyti ir pasmerkti, todėl problemas nutyli, jų nesprendžia. Šioje programoje garantuojamas konfidencialus dalyvavimas, todėl greičiau įgyjamas jauno žmogaus pasitikėjimas. Dalyviams suteikiamos galimybės atsiverti, būti išklausytiems, suprastiems, nemoralizuojant ir nesmerkiant jų nuomonės. Diskusijos bendraamžių tarpe, padeda rasti atsakymus į rūpimus klausimus ir suteikia motyvacijos keistis, nevartoti psichoaktyvių medžiagų.

Programa grįsta bendravimu, diskusijomis, bet ne moralizavimu.

Kokia trukmė?

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys, kurių bendra trukmė 10 valandų. Pirmoji valanda skirta pradiniam pokalbiui, kontakto užmezgimui, sekančios 8 valandos – praktiniams užsiėmimams: aktyviai veiklai, diskusijoms, užduotims, paskutinioji dalis – baigiamasis pokalbis.Programa vykdoma nuo 2 iki 6 savaičių, todėl jaunuoliams sudaromos galimybės apmąstyti ką sužinojo, ką dar nori sužinot, kokios pagalbos jiems trūksta.

Negalima numoti ranka į jaunuolį, kuris pirmą kartą vartojo psichoaktyvias medžiagas.

Užsiėmimai vyksta Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose adresu Margio g. 12, Alytus arba pagal poreikį ugdymo įstaigose, kai surenkama ne mažiau 6 jaunuolių grupė. Dalyvavimas programoje nemokamas.

Dalyvių registraciją vykdoma tel. (8 315) 21 438 arba el.p. info@alytausrajonovsb.lt