Saugaus kelių eismo savaitė

Statistika rodo, kad Lietuvos keliuose kasmet žūva virš 100 žmonių. Svarbu nepamiršti fakto, kad dar daugiau žmonių yra sužeidžiama bei tampa neįgalūs. VĮ Lietuvos kelių direkcijos duomenimis, dažniausia priežastis, dėl ko įvyksta eismo įvykiai, – saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas ar leistino greičio viršijimas. Sužalojimai bei mirtys keliuose kelia susirūpinimą visame pasaulyje.

2021 metais gegužės 17–23 d. minima 6-oji Jungtinių Tautų (JT) pasaulinė saugaus kelių eismo savaitė, kuriai skiriama kampanija #Love30. Jos šūkis „Gatvės už gyvenimą!“ (angl. Streets for Life), siekis – mažinti leidžiamą greitį iki 30 km/val. miesto teritorijų zonose, kur persipina pėsčiųjų ir automobilių eismas. Numatytasis greičio apribojimas reiškia, kad jei nėra kitų eismą reguliuojančių ženklų, leidžiamas maksimalus 30 km/val. greitis šiose gatvėse. Tokios priemonės įgyvendinimas, manoma, ženkliai pagerintų eismo saugą visiems eismo dalyviams, ypač dviratininkams ir pėstiesiems.

Judėjimo apribojimai dėl COVID-19 pandemijos atskleidė, ką miestuose galima pasiekti sumažinus eismo srautus ir greitį. Per šį laikotarpį buvo pastebėta, kad sumažėjo sužalojimų, padaugėjo einančių pėsčiomis ir važiuojančių dviračiu žmonių bei pagerėjo oro kokybė. Siekiant išlaikyti pastebėtus laikinus pokyčius juos galima integruoti naujai į žmones orientuotai politikai, kurioje prioritetas būtų teikiamas miesto gyventojų saugumui ir gerovei.

JT pasaulinės saugaus kelių eismo savaitės metu taip pat siekiama atskleisti daugiau sąsajų tarp greičio apribojimo iki 30 km/val. ir daugelio darnaus vystymosi tikslų, įskaitant sveikatos, švietimo, infrastruktūros, tvarių miestų, klimato kaitos sritis.

Greičio mažinimas mieste yra įtvirtintas Stokholmo deklaracijoje, kurią 2020 metų vasario mėnesį valstybės narės priėmė 3-oje ministrų saugaus kelių eismo konferencijoje Švedijoje. Ji įtvirtino vyriausybių pasiryžimą greičio valdymą spręsti kaip pagrindinę kelių eismo saugumo problemą. Raginimas imtis veiksmų dėl greičio ribojimo gatvėse grindžiamas vis didėjančiu miestų, kurie jau nustatė 30 km/val. greičio ribas gatvėse, patirtimi. PSO Europos sveikų miestų tinklas paskelbė pareiškimą, susijusį su Stokholmo deklaracija, kuriame dar labiau raginama taikyti kelių eismo saugos priemones miestuose.

JT pasaulinė saugaus kelių eismo savaitė  ̶  puiki proga prisiimti politinius įsipareigojimus nacionaliniu ir vietos lygmeniu, siekiant nustatyti 30 km/val. greičio apribojimus miestų gatvėse, suteikti paramą vietos bendruomenėms įgyvendinant tokias greičio mažinimo priemones, siekiant sukurti saugius, sveikus, ekologiškus ir tinkamus gyventi miestus bei oficialiai pradėti vykdyti 2021–2030 metų Pasaulinio saugaus kelių eismo dešimtmečio veiksmų planą, ruošiantis 2022 metų JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimui.

Palaikydami Pasaulinę saugaus kelių eismo savaitę, PSO su partneriais sukūrė interneto svetainę, kurioje pateikiami pranešimai, informacija apie sėkmingai įgyvendintą gerąją praktiką ir kitus įrankius, įskaitant socialinės žiniasklaidos paketą, susietą su kampanija # Love30.

Keletas rekomendacijų, kaip galima prisidėti prie šios kampanijos:

  • Propaguoti 6-ąją JT pasaulinę saugaus kelių eismo savaitę.
  • Organizuoti renginius, susijusius su # Love30 kampanija 6-osios JT pasaulinės saugaus kelių eismo savaitės metu.
  • Viešai pasirašyti „Atvirą laišką“ ir dalytis juo socialiniuose tinkluose naudojant grotažymes # Love30 ir #StreetsforLife.
  • Įsitraukti ar remti kitą veiklą, siūlomą kampanijos priemonių rinkinyje „Gatvės už gyvenimą“.
  • Šeštosios Pasaulinės saugaus kelių eismo savaitės interneto svetainėje publikuojamas renginių kalendorius. Į renginius galima užsiregistruoti ir dalyvauti nuotoliniu būdu.

Nuoroda į svetainę: https://www.unroadsafetyweek.org/en/home

 

 

Parengta remiantis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija