Vasara – puikus metas atostogoms ir poilsiui gamtoje. Neretas renkasi laiką leisti prie vandens telkinių, todėl labai svarbu, kad vanduo bei paplūdimio smėlis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai.

Lietuvoje maudymosi sezonas oficialiai prasideda birželio 1d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Šiuo laikotarpiu pagal iš anksto numatytą vandens kokybės stebėsenos grafiką, periodiškai imami maudyklų vandens mėginiai ir tiriama vandens kokybė.

Kiekvienais metais Alytaus rajone stebimos ir vertinamos  Daugų ežero prie technologijos ir verslo mokyklos, Didžiulio (Daugų) ežero prie irklavimo bazės, Giluičio (Simno) ir Ilgio (Pivašiūnų) ežerų maudyklos, tiriamas vanduo ir paplūdimių smėlis.

Gegužės  pabaigoje ir birželio pradžioje atlikti tyrimai rodo, kad visos stebimos rajono maudyklos maudynėms ir poilsiui tinkamos, vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai perspėja, kad besimaudantiems vandenyje, užterštame mikroorganizmais, tokiais kaip žarniniai enterokokai ar žarninės lazdelės, galima susirgti odos infekcijomis, nurijus tokio vandens yra rizika susirgti virškinamojo trakto infekcinėmis ligomis (gastroenteritu). Kitos galimos infekcijų vietos – akys, ausys, nosies ertmė, viršutiniai kvėpavimo takai.

Apvaliosios kirmėles, „įsikūrusios“ žmogaus organizme, gali jį nualinti, sukeldamos visą eilę negalavimų. Žmonės šiomis kirmėlėmis dažniausiai užsikrečia valgydami netinkamai nuplautus vaisius ir daržoves, uogas, per nešvarias rankas, užkrėstą atvirų vandens telkinių vandenį, vaikai dažnai užsikrečia žaisdami kirmėlių kiaušinėlių gausiose smėlio dėžėse ar paplūdimių smėlyje.

Atsižvelgiant į gerus vandens kokybės rezultatus ir esant palankiam orui, galite drąsiai ir saugiai mėgautis vandens teikiamais malonumais šiose keturiose Alytaus rajono maudyklose.

Taip pat nenustebkite paplūdimiuose sutikę visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, pasirengusius pademonstruoti poilsiautojams, kaip teikti pirmąją pagalbą skendusiąjam. Pirmas galimas susitikimas birželio 25 d. Pivašiūnuose (Ilgio ežero pakrantėje).