Jau dvyliktąjį pavasarį Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras visose ugdymo įstaigose planuoja vykdyti jau tradicija tapusius patyčių prevencijai skirtus renginius.

Patyčių problema yra globalus antisocialinis reiškinys, kurio mastus nėra lengva sumažinti, o kovoti be galo sunku. Dėl šio reiškinio kasmet nukenčia daugybė vaikų bei suaugusiųjų. Nūdienos aktualija jau tampa ir elektroninės patyčios vykstančios internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose, taip pat naudojant mobiliuosius telefonus.  

Dažniau apie patyčias kalbama mokyklos lygmenyje, kadangi šios problemos užuomazgos pastebimos dar labai jauname amžiuje ir turi tendenciją ryškėti ir plisti vyresniame. Mokslinių tyrimų duomenimis, patyčios palieka neigiamas pasekmes ne tik patyčias patyrusiam asmeniui, bet ir tam, kuris tyčiojasi. Būtina paminėti, jog šis reiškinys veda į socialinę visuomenės degradaciją – patyčios daugeliu atvejų yra siejamos su savižudybėmis, kriminaliniu elgesiu bei žalingų įpročių plitimu ateityje.

Akivaizdu, kad būtina reaguoti į šią epidemijai prilyginamą problemą. Kaip rodo įvairiose šalyse atliekami patyčių prevencijos tyrimai, mokyklose turi būti vykdoma griežta patyčių netoleravimo politika. Nustatyta, jog veiksmingiau patyčių mastus mažinti įtraukiant mokyklos bendruomenę, negu dirbant individualiai su patyčių dalyviais.

Šiam tikslui jau 10 metų Alytaus rajono mokyklose vyksta renginiai skirti skatinti gražius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje, taip mažinant galimybes atsirasti smurtui ir patyčioms. Vienos dienos renginių – veiklų ciklas, skirtas draugystės ir šiltų tarpusavio santykių puoselėjimui, į veiklas įtraukiant mokinius, pedagogus bei mokyklos administraciją. Akcijas „Draugai lyg tylūs angelai…“ (2010 m.), „Kiaušiniada“ (2011 m.), „Origamiada“ (2012 m.), „Konstruktoriada“ (2013 m.), ,,Tangramiada“ (2014 m.), „Balioniada“ (2015 m.), „Gardumiada“ (2016 m.), ,,Tinkliada“ (2017 m.), „Tetriada“ (2018 m.), „Žvaigždiada“ (2019 m.), „Nuotoliada“ (2021 m.) keičia naujai atgimusi ir labiausiai moksleivių įsiminta „Kiaušiniada 2022“.

Pagrindinė mintis:

Šios netradicinio ugdymo dienos pagrindinė mintis ir tikslas išlieka tęstiniai, nekintantys – formuojant mokinių vertybines nuostatas, akcentuojant bendruomeniškumo ir savitarpio pagalbos svarbą, skatinant šiltus tarpusavio santykius ir bendradarbiavimą, didinti mokyklos bendruomenėje saugumo pojūtį, tuo pačiu mažinant polinkį patyčioms ir smurtui.

Siekis – suburti klasę bendram tikslui – vieningai dirbant ir atliekant užduotis, siekti surinkti kuo daugiau balų ir varžytis su kitomis Alytaus rajono mokyklomis.

Laimėjusi klasė – bus apdovanota Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais.