Kviečiame stiprinti emocinę sveikatą, dalyvaujant grupiniuose užsiėmimuose

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius teikia psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas bendruomenėms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims.

Paslaugų teikimo tvarka

 1. streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 2. emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 3. savitarpio pagalbos grupės;
 4. psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 5. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Paslaugas teikia  psichologas. Šios paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

Psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

 • Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 12 asmenų.
 • Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
 • Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 6  valandos.
 • Paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems. Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
 • Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

Būtina išankstinė registracija telefonu  8 315 214 38

Kviečiame dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kam skirta ši programa?

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programos principai:

 • Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris.
 • Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje.
 • Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.

Programą sudaro 3 dalys:

 1. pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui,
 2. 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms;
 3. baigiamasis pokalbis.    

Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Vaizdo klipas, skirtas Ankstyvosios intervencijos programai →https://www.youtube.com/watch?v=RzatGE-WNrI

Norintys programoje dalyvauti jaunuoliai gali registruotis paskambinę tel. 8 315 214 38