Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius teikia psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas bendruomenėms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims.

Paslaugų teikimo tvarka

 1. streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 2. emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 3. savitarpio pagalbos grupės;
 4. psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 5. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Paslaugas teikia  psichologas. Šios paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

Psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

 • Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 12 asmenų.
 • Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
 • Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 6  valandos.
 • Paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems. Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
 • Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

Būtina išankstinė registracija telefonu  8 315 214 38