Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro numatyta tvarka, visiems  ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems ugdymo įstaigas privaloma kasmet iki rugsėjo 15 d. profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Taip pat profilaktiškai tikrintis sveikatą privalo ir pilnamečiai mokiniai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas. Vaiko profilaktinis sveikatos tikrinimas nemokamai atliekamas toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje vaikas yra prirašytas, tad tereikia iš anksto užsiregistruoti ir atvykti sutartu metu. Reiktų nepamiršti, kad vaikus iki 16 m. privalo lydėti vienas iš tėvų ar atstovų pagal įstatymą.

Pasitikrinus sveikatą, elektroninėje sveikatos sistemoje yra atnaujinamas ugdymo įstaigoms reikalingas Mokinio sveikatos pažymėjimas, kuriame pateikiami sveikatos patikrinimo duomenys, gydytojo išvados ir rekomendacijos. 

Ligų profilaktika – geriausias indėlis ateičiai, todėl linkime, kad kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas taptų ne formalumu, kurio reikalauja ugdymo įstaiga ar visuomenės sveikatos specialistas, o atsakingu šeimos požiūriu į vaiko sveikatą, jos stiprinimą ir išsaugojimą.