Savižudybes įveikime drauge

Savižudybė yra viena iš 20 pagrindinių mirties priežasčių visame pasaulyje. Kiekvienas prarastas gyvenimas reiškia kažkieno partnerį, tėvą, vaiką, draugą ar kolegą. Kiekviena savižudybė paliečia maždaug 135 aplinkinius, kurie išgyvena stiprų sielvartą, kaltės jausmą ar kitaip yra paveikiami artimojo netekties.

Rugsėjo 10 d. kasmet minima kaip savižudybių prevencijos diena. Siekiant skleisti informaciją savižudybių prevencijos tema, kviečiame naudotis informaciniu pagalbos resursu www.tuesi.lt  skirtu asmenims, esantiems savižudybės krizėje arba jų artimiesiems ir specialistams.

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą galite rasti čia – https://tuesi.lt/apie-iniciatyva/

 

 

Alytaus rajono maudyklose maudytis – saugu

Lietuvoje maudymosi sezonas oficialiai prasideda birželio 1d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Šiuo laikotarpiu pagal iš anksto numatytą vandens kokybės stebėsenos grafiką, periodiškai imami maudyklų vandens mėginiai ir tiriama vandens kokybė.

            Kiekvienais metais Alytaus rajone stebimos ir vertinamos  Daugų ežero prie technologijos ir verslo mokyklos, Didžiulio (Daugų) ežero prie irklavimo bazės, Giluičio (Simno) ir Ilgio (Pivašiūnų) ežerų maudyklos, tiriamas vanduo ir paplūdimių smėlis.

            Rugpjūčio pabaigoje atlikti tyrimai rodo, kad visos stebimos rajono maudyklos maudynėms ir poilsiui tinkamos, vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

            Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

            Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai perspėja, kad besimaudantiems vandenyje, užterštame mikroorganizmais, tokiais kaip žarniniai enterokokai ar žarninės lazdelės, galima susirgti odos infekcijomis, nurijus tokio vandens yra rizika susirgti virškinamojo trakto infekcinėmis ligomis (gastroenteritu). Kitos galimos infekcijų vietos – akys, ausys, nosies ertmė, viršutiniai kvėpavimo takai.

Apvaliosios kirmėles, „įsikūrusios“ žmogaus organizme, gali jį nualinti, sukeldamos visą eilę negalavimų. Žmonės šiomis kirmėlėmis dažniausiai užsikrečia valgydami netinkamai nuplautus vaisius ir daržoves, uogas, per nešvarias rankas, užkrėstą atvirų vandens telkinių vandenį, vaikai dažnai užsikrečia žaisdami kirmėlių kiaušinėlių gausiose smėlio dėžėse ar paplūdimių smėlyje.

Atsižvelgiant į gerus vandens kokybės rezultatus ir esant palankiam orui, galite drąsiai ir saugiai mėgautis vandens teikiamais malonumais šiose keturiose Alytaus rajono maudyklose.

Atnaujinti didelės ir mažos rizikos savivaldybių apibrėžimai

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad atnaujinti kriterijai, kuriais remiantis savivaldybės skirstomos į mažos ir didelės rizikos savivaldybes. Tai numatyta ketvirtadienį pasirašytame valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendime.

Nuo šiol savivaldybės bus priskiriamos mažos rizikos savivaldybėms, jei atitiks bent vieną iš šių kriterijų:
– 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje bus mažesnis arba lygus 16;
– per 14 dienų savivaldybėje bus nustatyti penki arba mažiau koronaviruso atvejai.

Savivaldybės bus priskiriamos didelės rizikos savivaldybėms, jei atitiks bent vieną iš šių kriterijų:
– 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje bus didesnis kaip 16;
– per 14 dienų savivaldybėje bus nustatyti daugiau kaip penki koronaviruso atvejai;

Kaip ir anksčiau, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), individuliai įvertinęs savivaldybės rizikingumą, galės teikti siūlymą dėl savivaldybės priskyrimo didelės rizikos savivaldybėms.

Primename, kad informacija apie bendrą šalies vidurkį ir sergamumą kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje reguliariai yra skelbiama SAM interneto svetainėje. 

Su operacijų vadovo sprendimu galite susipažinti ČIA.

SAM Spaudos tarnyba