Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių vaikų sveikatos būklės 2009–2010 mokslo metų analizė

Pasaulio sveikatos organizacija apibūdina sveikatą kaip fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę, o ne tik ligų ar negalavimų nebuvimą. Didžiausią įtaką sveikatai turi gyvensena ir elgsena, genetiniai ir biologiniai veiksniai, aplinka, sveikatos priežiūra. Mokinių sveikatos skirtumus sąlygoja socialinės ir ekonominės sąlygos (netinkamas būstas, stresas, skurdas, užterštumas, socialinės paramos stygius), gyvensenos ypatumai (rūkymas, mityba, fizinis aktyvumas). Šią lengvai pažeidžiamą visuomenės jungtį būtina nuolat stebėti, vertinti ir žinoma suteikti jiems reikiamų žinių ir įgūdžių. Būtent todėl, kiekvienais metais atliekama sveikatos pažymų duomenų analizė, kuri nukreipia visuomenės sveikatos specialistus veikti reikiama linkme.

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. į mokyklą pristatoma vaiko sveikatos pažyma (forma Nr. 027-1/0), kurioje gydytojai patikrinę vaikų sveikatą, surašo sveikatos sutrikimus (jei jų yra), teikia rekomendacijas arba nurodo, kad moksleivis yra sveikas ir pasiruošęs mokyklai.

Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2009/2010 mokslo metais mokėsi 2726 mokiniai, iš kurių: 1640 buvo visiškai sveiki, tačiau net 928 mokiniai turėjo sveikatos sutrikimų, tai sudaro 36 proc. patikrintų vaikų ( 1 pav.). Palyginus su 2008 /2009 m. m. duomenimis šiais metais sutrikimų skaičius tenkantis 1000 vaikų sumažėjo ( pernai – 438, šiemet – 340), tačiau tai tėra simbolinis nedidelis sumažėjimas.

Išsamią moksleivių sveikatos būklės analizę rasite čia.

Duomenis rinko ir analizavo
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Jolanta Česnulevičiūtė