Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Alytaus rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose kiekvieną pusmetį pagal iš gydytojų pristatytas pažymas renka ir analizuoja informaciją apie moksleivių sergamumą. Surinkti duomenys ir atlikta sergamumo analizė leidžia nustatyti, kokie moksleivių susirgimai vyravo analizuojamu laikotarpiu, kuriose ugdymo įstaigose moksleivių sergamumas buvo didžiausias, pokyčiai lyginami su praėjusiais laikotarpiais, teikiami pasiūlymai sergamumo mažinimui mokykloms, tėvams, sveikatos priežiūros specialistams.

Analizės duomenys teigia, kad 2017 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais sirgo 893 Alytaus rajono ugdymo įstaigose besimokantis moksleiviai, t. y. daugiau nei pusė 53,8 proc. visų 0–12 kl. moksleivių.

Didžiausią dalį (62,5 proc.) visų ligų struktūroje sudarė kvėpavimo sistemos sutrikimai, kurie nustatyti 1059-iems moksleiviams.

Norėdami išsamiau susipažinti su moksleivių sergamumo duomenimis, spauskite 2017_09-12 sergamumas TAISYTAS_galutinis (1)