Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai kiekvieną pusmetį renka ir analizuoja moksleivių į mokyklas pristatytas sveikatos pažymas. Surinkti duomenys teikiami biurui, kur paruošiama bendra mokinių sergamumo analizė padedanti įvertinti vaikų sveikatos būklę ir jos pakyčius. Mokyklose dirbantiems sveikatos specialistams analizė padeda kryptingiau planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą, stiprinant  bei saugant visos mokyklos bendruomenės sveikatą.

Analizės duomenys teigia, kad 2017 metų sausio–birželio mėnesiais sirgo 951 Alytaus rajono ugdymo įstaigose besimokantis moksleivis, t. y. daugiau nei pusė 53,7 proc. visų 0–12 kl. moksleivių.

Didžiausią dalį (63 proc.) visų ligų struktūroje sudarė kvėpavimo sistemos sutrikimai, kurie nustatyti 744-iems moksleiviams, 40-čiai daugiau nei 2016 m. sausio–birželio mėnesiais.

Norėdami išsamiau susipažinti su moksleivių sergamumo duomenimis, spauskite ČIA