Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais moksleiviai kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 patvirtintą statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a, kurioje pateikiama informacija apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Moksleivių, pasitikrinusių sveikatą, procentinė dalis kasmet svyruoja: tai didėja, tai šiek tiek sumažėja. 2012 m., lyginant su 2011 metais, moksleivių pasitikrinusių sveikatą padaugėjo 1,4 proc. (pernai sveikatą pasitikrino 91,7 proc. Alytaus rajono moksleivių, 2012 m. – 93,1 proc.). 2012 metais sumažėjo moksleivių, turinčių sutrikimų, skaičius: nuo 964 (43,4 proc.) iki 850 (40,9 proc.).

Detalią analizę rasite čia