Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir Higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. moksleiviai mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurioje pateikiama informacija apie moksleivių profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.

Vadovaujantis pateiktais duomenimis, atliekama vaikų sergamumo analizė, kuri svarbi norint tikslingai vykdyti profilaktines sveikatos stiprinimo priemones, parinkti atitinkamus visuomenės sveikatos mokymo metodus, įvertinti jau vykdomos veiklos efektyvumą.

2015–2016 mokslo metais Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 1795 moksleiviai, 130 moksleivių mažiau nei tokiu pat metu praėjusiais mokslo metais. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, moksleivių sumažėjo 7 proc., tačiau padaugėjo pasitikrinusiųjų sveikatą procentinė dalis.

Atlikus išsamią moksleivių sveikatos būklės analizę paaiškėjo, kad sutrikimų skaičius lyginant su praėjusiais metais nežymiai padidėjo.

Vertinant moksleivių sveikatą pagal amžiaus grupes, pastebima, kad daugiausiai sveikatos problemų turi jauniausi Alytaus rajono moksleiviai, sveikiausi – kaip ir kasmet, vyriausieji.

Ne vienerių metų statistiniai duomenys byloja, kad vaikų sveikata negerėja ir moksleiviai nėra pati sveikiausioji populiacijos dalis. Svarbiausi mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sutrikimai ne vienerius metus išlieka tie patys: regos, skeleto-raumenų ir kvėpavimo sistemos sutrikimai.
2015 metais didžiausią moksleivių sveikatos sutrikimų dalį sudarė regos sutrikimai, kurių 1000-čiui moksleivių teko 239, tai 28 atvejais daugiau nei prieš metus (2014 m. – 213,2/1000 moksleivių). Skeleto-raumenų sistemos ligų skaičiuojama 33 sutrikimais daugiau, t. y. – 149,9/1000 moksleivių (2014 m. – 116,8/1000 moksleivių), kvėpavimo sistemos ligų sumažėjo 10-čia atvejų –  43,5/1000 moksleivių (2014 m. – 53,/1000 moksleivių).

Daugiau informacijos apie vaikų sveikatą rasite čia