Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutu suplanavo ir atliko sociologinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti bendrojo ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros specialistų, mokyklų vadovų bei mokinių pasitenkinimą mokykloje teikiamomis visuomenės sveikatos paslaugomis bei nustatyti jų lūkesčius ir silpnąsias šių paslaugų teikimo grandis, kurioms turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. 2011 – 2012 m. atlikto ištisinio bendrojo lavinimo mokyklų tyrimo metu buvo apklausiami sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys mokyklose, mokyklų vadovai ir 6, 8, 10, 11 klasių mokiniai tose savivaldybėse, kuriose sutiko dalyvauti visuomenės sveikatos biurai. Vertinimas buvo atliktas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 836 patvirtintos Vaikų sveikatos paslaugų stiprinimo 2008 – 2012 metų programos (Žin., 2008, Nr. 104 – 3979) 1.5 priemonę „Atlikti visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose kokybės vertinimą“.

TYRIMO ATASKAITA