Specialisto
vardas, pavardė

Aptarnaujama ugdymo įstaiga

Specialisto kontaktai

Karolina Matukynienė Daugų Vlado Mirono gimnazija:
Alovės pagrindinio ugdymo skyrius;
Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius;
Daugų ikimokyklinis skyrius;
Venciūnų ikimokyklinis skyrius;
Daugų technologijos ir verslo mokykla.
Kont. tel. 8 637 60238

El. paštas karolina.matukyniene@alytausrajonovsb.lt

Sandra Saveikė  Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus gimnazija:
Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius.
Kont. tel. 8 627 59721

El. paštas sandra.matulionyte@alytausrajonovsb.lt

 Agnė Goštautienė Simno gimnazija:
Simno ikimokyklinis skyrius;
Simno specialioji mokykla.
Kont. tel. 8 615 31433

El. paštas agne.gostautiene@alytausrajonovsb.lt

Jolanta Jakubauskienė Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose
Aušrinė Galkevičienė Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose
Jolita Junevičienė Butrimonių gimnazija:
Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius;
Butrimonių ikimokyklinis skyrius.
Kont. tel. 8 652 57120

El. paštas jolita.juneviciene@alytausrajonovsb.lt

Algimantas Kitrys Psichologas Kont. tel. 8 610 39017

El. paštas algimantas.kitrys@alytausrajonovsb.lt

Dovilė Bunevičiūtė Miroslavo gimnazija Kont. tel. 8  692 13903

El. paštas info@alytausrajonovsb.lt

Dovilė Rimašauskienė Pivašiūnų gimnazija Kont. tel. 8  601 24643

El. paštas dovile.rimasauskiene@alytausrajonovsb.lt