Specialisto
vardas, pavardė

Aptarnaujama ugdymo įstaiga

Specialisto kontaktai

Daugų Vlado Mirono gimnazija ir Alovės pagrindinio ugdymo skyrius;

Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius;

Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyrius

Kont. tel. 8 315 214 38 El. paštas info@alytausrajonovsb.lt
Monika Žūkaitė Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija Kont. tel. 8 315 214 38 El. paštas monika.zukaite@alytausrajonovsb.lt
 Agnė Goštautienė Simno gimnazija:
Simno ikimokyklinis skyrius;
Simno specialioji mokykla.
Kont. tel. 8 615 31433 El. paštas agne.gostautiene@alytausrajonovsb.lt
Dovilė Rimašauskienė Miroslavo gimnazija Kont. tel. 8  601 24643 El. paštas dovile.rimasauskiene@alytausrajonovsb.lt
Aušrinė Galkevičienė Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose
Jolita Junevičienė Butrimonių gimnazija:
Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius;
Butrimonių ikimokyklinis skyrius
Kont. tel. 8 652 57120 El. paštas jolita.juneviciene@alytausrajonovsb.lt
Algimantas Kitrys Psichologas Kont. tel. 8 610 39017 El. paštas algimantas.kitrys@alytausrajonovsb.lt
 Dovilė Bunevičiūtė
Pivašiūnų  gimnazija Kont. tel. 8 315 214 38 El. paštas dovile.buneviciute@alytausrajonovsb.lt