Maudyklų vandens kokybė

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:20178 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudymosi sezonas Lietuvoje prasideda birželio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.

Savivaldybių institucijos sprendimus įrengti ir (ar) įteisinti paplūdimius, stebėti maudyklas priima atsižvelgusios į pagrįstus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, pastabas ir (ar) skundus. Savivaldybių institucijos apie priimtus sprendimus įrengti ir (ar) įteisinti paplūdimius, stebėti maudyklas informuoja suinteresuotą visuomenę visuomenės susitelkimo vietose, savo interneto svetainėse, per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sprendimų priėmimo dienos.

Lietuvos maudyklų vandens kokybė yra stebima tose maudyklose, kurios yra patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“. Šis sąrašas pagal poreikį keičiamas.

Institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą – savivaldybių administravimo subjektai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą, taip pat yra atsakingi ir už paplūdimių bei maudyklų sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimą ir priežiūrą, maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą, visuomenės informavimą paplūdimių skelbimo lentose, savivaldybių interneto svetainėse.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, rajono teritorijoje stebi vandens kokybę šešiose maudyklose: Simne Giluičio ežero, Pivašiūnuose Ilgio ežero, Dauguose Didžiulio ežero ties irklavimo baze ir Daugų technologijos ir verslo mokykla, Nemuno ties Nemunaičiu ir Krokialaukio tvenkinio Salos poilsio zonos. Maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) reguliariai kas dvi savaites, atliekami vandens tyrimai. Nustačius, kad vanduo neatitinka higienos normos reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

 Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Sveikatos specialistai primena, kad besimaudantiems vandenyje, užterštame mikroorganizmais, tokiais kaip žarniniai enterokokai ar žarninės lazdelės, galima susirgti odos infekcijomis, nurijus tokio vandens yra rizika susirgti virškinamojo trakto infekcinėmis ligomis (gastroenterito). Kitos galimos infekcijų vietos – akys, ausys, nosies ertmė, viršutiniai kvėpavimo takai.