Paslaugų įkainiai

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)

Eil. Nr. Paslauga Kaina su PVM, Eur.
1. Mokymo programa, kurios kodas PT

8

2. Mokymo programa, kurios kodas PP

10

3. Mokymo programa, kurios kodas PG

18Privalomasis higienos įgūdžių  mokymas (1 asmeniui)

Eil. Nr. Paslauga Kaina su PVM, Eur.
1. Mokymo programa, kurios kodas HB

5

2. Mokymo programa, kurios kodas H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14

9

3. Mokymo programa, kurios kodas H10

12

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20eur

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą  5eur

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3eur