2019 spalio 23

Rekomendacijos, kaip valyti padangų gaisro dūmų paveiktas patalpas

Padangų gaisro dūmų paveiktose patalpose ant paviršių (sienų, baldų, grindų, langų, ir pan.) gali būti suodžių bei kitų pavojingų cheminių medžiagų. Svarbu: pirmiausia teršalus būtina pašalinti mechaniškai, po to jų likučius neutralizuoti cheminėmis priemonėmis. Nukenksminimo procedūros turi būti atliekamos nuosekliai ir apimti: šluostymą sausu būdu vienkartinėmis šluostėmis; grandymą
Daugiau informacijos