Ankstyvosios intervencijos programa jaunimui

Ankstyvosios intervencijos programa jaunimui

2024 02 02


Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Grupė skirta eksperimentuojantiems arba nereguliariai alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) vartojantiems 12 - 18 metų amžiaus jaunuoliams.

Ką veiksime? Programos užsiėmimų metu kviesime kartu su bendraamžiais kurti atvirą erdvę dalintis savo patyrimu, ieškoti sprendimų kylantiems iššūkiams bei padėsime atsakyti į rūpimus klausimus.

Kaip viskas vyks? Jaunuoliams bus suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Turite klausimų? Kreipkitės:

el.p.: info@alytausrajonovsb.lt arba

tel. nr.: 8 315 24138