Priklausomybių konsultanto paslaugos

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Alkoholį vartojantys Alytaus rajono gyventojai ir jų šeimos nariai gali kreiptis nemokamų individualių ir (ar) grupinių konsultacijų, kurių metu bus konsultuojami anonimiškai ir konfidencialiai. Žinios, motyvacija, stebėjimas, palaikymas ir tarpininkavimas – pagrindinės priklausomybių konsultacijos sudedamosios dalys.

Alkoholį vartojančio asmens pageidavimu priklausomybės konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.