Psichikos sveikata

Psichologinės konsultacijos – tai galimybė geriau suprasti savo vidinį pasaulį, susigaudyti sudėtingoje situacijoje, pažvelgti į ją iš šalies bei atrasti naujų būdų, padedančių tvarkytis su sunkiais išgyvenimais, įvykiais bei kasdienio gyvenimo sunkumais. Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu, bendradarbiavimu ir susitarimu.

Kada reikia pagalvoti apie psichologo konsultaciją?

Vienos taisyklės, kada kreiptis į psichologą, nėra. Žmonėms psichologinė pagalba gali būti reikalinga įvairiose gyvenimo situacijose: patyrus kasdienio gyvenimo sunkumus, artimojo netektį, išgyvenant emocinę krizę, stresą, jaučiant nepasitikėjimą savimi, nesutariant su artimaisiais ar jaučiant negatyvius jausmus. Neišsakyti jausmai, skaudūs išgyvenimai yra varginantys mūsų gyvenimo palydovai, o tinkama psichologinė pagalba gali šią naštą sumažinti.

Kam skirta?

Paslaugos teikiamos Alytaus rajono gyventojams: vaikams bei suaugusiesiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.

Kaip vyksta psichologo konsultacija?

Pirmojo susitikimo metu psichologas susipažįsta su klientu, užduoda klausimus, susijusius su asmeniu gyvenimu, domisi jo problema, siekia išgirsti žmogaus lūkesčius, vertina motyvaciją. Svarbu žinoti, kad psichologas klausinėja ne šiaip iš smalsumo, o padeda pacientui suprasti situaciją ir į ją įsigilinti, pačiam priimti sprendimus.

Įprasta konsultacijos trukmė – 60 minučių, tačiau gali būti ir išimčių. Standartinis susitikimų dažnumas – vienas susitikimas per savaitę. Teikiant psichologinę pagalbą, konsultacijų skaičius gali būti nuo vienos iki kelių, tačiau tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir konkrečios jo situacijos. Psichologinės konsultacijos teikiamos anonimiškai.

Konsultacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/979a1521d57c11ea8f4ce1816a470b26/asr)

Ko galima tikėtis iš konsultacijos ir po jos?

Psichologo konsultacija nėra lengvas ir greitas būdas susidoroti su problemomis, kartais tai ilgai trunkantis procesas. Konsultacijos metu turi dirbti ir pats klientas: ne tylėti, o aktyviai dalyvauti konsultavimo procese, kalbėti apie sunkumus, pasakyti, kaip jaučiasi, nebijoti klausti, jeigu kažko nesupranta, būti atviras. Psichologas nepataria, ką reiktų daryti, bet jis padeda išmokti suprasti ir įsigilinti į situaciją bei priimti geresnius sprendimus.

 

Registruotis nemokamoms psichologinėms konsultacijoms Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure galite: