Psichikos sveikata

Grupiniai užsiėmimai apima įvairius mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus metodus: nuo teorinių/praktinių užsiėmimų iki savitarpio pagalbos grupių susitikimų. Jų metu specialisto pagalba siekiama padėti asmeniui atpažinti psichikos sveikatos rizikos veiksnius, suteikti naujų žinių ir įgūdžių, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

Konsultacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/979a1521d57c11ea8f4ce1816a470b26/asr)

Kam skirta?

Paslaugos teikiamos Alytaus rajono gyventojams (nuo 11 m.).

Grupėms organizuojami užsiėmimai šiomis temomis:

  • asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita);
  • psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai (užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą);
  • emocinės paramos teikimo užsiėmimai (savitarpio pagalbos grupės, grupinės psichologinės konsultacijos);
  • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Grupinių konsultacijų metu vienoje grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 asmenų.

Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos (dažniausiai vyksta 3 užsiėmimai po 2 val.).

Grupinės psichologo konsultacijos gali vykti ir Jūsų įmonėje, įstaigoje ar bendruomenėje.

  • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
  • Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos galite kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą telefonu 8-315 214 38 arba el. paštu info@alytausrajonovsb.lt.