Savižudybių prevencija

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ir vykdo nemokamus Bazinius savižudybių prevencijos mokymus.

Mokymai skirti įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip atpažinti savižudybės rizikos ženklus, užmegzti ryšį su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu bei paskatinti jį kreiptis psichologinės pagalbos.

Kam skirta?

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Kaip vyksta mokymai?

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Baziniai mokymai vykdomi ne mažiau kaip 10 asmenų grupei.

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programą sudaro šios temos:

  • Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.

  • Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.

  • Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje. Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.

  • Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.

Veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 ,,Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f422f501129911ebbedbd456d2fb030d/asr)

Jei norite gauti detalesnę informaciją apie šias paslaugas, skambinkite telefonu 8-315 214 38 arba rašykite el. paštu info@alytausrajonovsb.lt